Το 3D printer είναι μια σύγχρονη συσκευή που επιτρέπει την τρισδιάσταση "εκτύπωση" αντικειμένων από "waterproof" αρχείο τύπου stl. ή wrl., με εφαρμογή στην κατασκευή πρωτοτύπων βιομηχανικών αντικειμένων, αρχιτεκτονικών μοντέλων και πρωτοτύπων για κοσμήματα. Το αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή με δυνατότητα χρωματισμού.

 
 
3d_p01 3d_p02 3d_p03 3d_p04 3d_p05 3d_p06 3d_p07 3d_p08