• Κοπή - χάραξη σχεδιών με τη χρήση Laser Cutter σε ποικιλία υλικών όπως:
    plexiglass ,φελλό, πλαστικό. Αφαίρεση χρωματικής επίστρωσης αλουμινίου για τη δημιουργία αδρανούς λεζαντοεπιγραφής με εφαρμογή στο εσωτερικό βιτρινών με ευπαθή ευρήμτα.