Το εργαστήριο δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής πλαστικής μακέττας. Με πολύχρονη εμπειρία και μια σειρά από υπερσύχγρονα τεχνολογικά μέσα, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επαγγελματικού επιπέδου που περιλαμβάνουν:

  • Κατασκευή αρχιτεκτονικού μοντέλου, από ποικιλία υλικών (plexiglass, PVC, ξύλο, φελό, ρητίνες, κλπ), χωρίς περιορισμό κλίμακας και με επιπρόσθετη δυνατότητα φωτιζόμενων ή κινούμενων μερών
  • Τρισδιάστατη σάρωση αντικειμένων, καθώς και χώρων μεγάλης κλίμακας (εξωτερικοί χώροι, αρχαιολογικοί και άλλοι, όψεις κτιρίων, μνημείων, κλπ) με τη βοήθεια σαρωτή ακτίνας Laser (3D Laser scanner). Το αποτέλεσμα παραδίδεται εναλλακτικά με τη μορφή: α) νέφους σημείων (ASCII, XYZ με RGB), β) σχεδίων όψεων, κατόψεων, τομών γ) χρωματικών ορθών προβολών δ) ψηφιακό αρχείο τρισδιάστατου αντικειμένου σε μορφή αρχείου stl, wrl, ascii.
  • Εκτυπώση τρισδιάστατων αντικειμένων από αρχείο stl, wrl (μοντέλα κτιρίων, πρωτότυπα βιομηχανικών αντικειμένων και κοσμημάτων)
  • Κοπή - χάραξη σχεδίων με τη χρήση Laser Cutter σε ποικιλία υλικών όπως: plexiglass, φελλό, πλαστικό. Αφαίρεση χρωματικής επίστρωσης αλουμινίου για τη δημιουργία αδρανούς λεζαντοεπιγραφής με εφαρμογή στο εσωτερικό βιτρινών με ευπαθή ευρήματα.
  • Υποστήριξη εποπτικού υλικού εκθέσεων - παρουσιάσεων.
  • Δημιουργία φωτορεαλιστικών προοπτικών.
 
 
 
Αυτή η Ιστοσελίδα διαβάζεται σωστά απο σελιδοαναγνωστές της 5ης γενεάς